Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

19 - 20 stycznia 2024 r.

piątek 16:30-20:00, sobota 09:00-17:00

MMPI 2 w diagnozie klinicznej

MMPI®-2 to jeden z podstawowych testów, stosowanych w psychologii klinicznej. Pozwala na określenie osobowościowego podłoża problemów, zarówno o charakterze zaburzeń osobowości, jak i poważnych trudności w funkcjonowaniu społecznym.

16 - 17 lutego 2024 r.

piątek 16:30-20:00, sobota 09:00-17:00

Zachowania ryzykowne u dzieci i młodzieży

Szkolenie dostarcza wiedzę na temat znanych zachowań ryzykownych oraz nowych zagrożeń pojawiających się wśród młodzieży szkolnej. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży.

23 - 24 lutego 2024 r.

piątek 16:30-20:00, sobota 09:00-17:00

Trening Umiejętności Społecznych

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów zajęciowych oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy chcą zdobyć merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia zajęć treningu umiejętności społecznych dla osób z ASD.

Rekrutacja zakończona

Studium interwencji kryzysowej

Adresatami Studium Interwencji Kryzysowej są osoby chcące poszerzyć swoje kompetencje, nabyć praktyczne umiejętności w zakresie wsparcia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Celem studium jest nabycie przez słuchaczy interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej kryzysu i metod wsparcia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz umiejętności prowadzenia pierwszej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

8 - 9 marca 2024 r.

piątek 16:30-20:00, sobota 09:00-17:00

AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna

Uczestnicy szkolenia poznają metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej jak również mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi urządzeniami wykorzystywanymi w alternatywnej komunikacji.

15 - 16 marca 2024 r.

piątek 16:30-20:00, sobota 09:00-17:00

Dysforia i niezgodność płciowa u dzieci i młodzieży

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z pojęciem tożsamości płciowej oraz dysforii i niezgodności płciowej u dzieci i młodzieży. Uczestnicy podczas warsztatów poznają standardy postępowania wobec osób doświadczających dysforii płciowej, niezgodności płciowej, a także nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania wsparcia i pomocy młodzieży z dysforią i niezgodnością płciową.

22 - 23 marca 2024 r.

piątek 16:30-20:00, sobota 09:00-17:00

Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów zajęciowych oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z dziećmi ze spektrum autyzmu.