Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Rozpoczęcie: 12 czerwca 2023

poniedziałek, 16:30

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym kompleksowo przygotowuje do pracy z dziećmi do 3. roku życia. Po jego ukończeniu Uczestnik otrzymuje uprawnienia do podjęcia pracy w: żłobku, klubie dziecięcym, placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekunki dzieci do 3. roku życia.

Rozpoczęcie: 12 czerwca 2023

poniedziałek, 16:30

Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu​

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne.

6 -7 października 2023 r.

piątek 16:30-20:00, sobota 09:00-17:00

Studium interwencji kryzysowej - rozpoczęcie

Adresatami Studium Interwencji Kryzysowej są osoby chcące poszerzyć swoje kompetencje, nabyć praktyczne umiejętności w zakresie wsparcia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

27 - 28 października 2023 r.

piątek 16:30-20:00, sobota 09:00-17:00

Kurs na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - rozpoczęcie

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym kompleksowo przygotowuje do pracy z dziećmi do 3. roku życia. Po jego ukończeniu Uczestnik otrzymuje uprawnienia do podjęcia pracy w: żłobku, klubie dziecięcym, placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekunki dzieci do 3. roku życia.

17 - 18 listopada 2023 r.

piątek 16:30-20:00, sobota 09:00-17:00

Trening funkcji poznawczych

Szkolenie adresowane jest do pedagogów, nauczycieli, psychologów, logopedów, terapeutów oraz osób zainteresowanych przedstawianą tematyką.

18 listopada 2023 r.

sobota 09:00-17:00

Depresja i zachowania suicydalne u nastolatków

Celem szkolenia jest zwiększenie poziomu wiedzy w obszarze zagadnień związanych z depresją i zachowania suicydalnymi wśród adolescentów, w tym nabycie umiejętności w zakresie oceny zagrożenia suicydalnego, podejmowania pierwszej interwencji wobec nastolatka w kryzysie suicydalnym o różnym nasileniu, jak również współpracy z rodzicami/opiekunami nastolatka.

24 - 25 listopada 2023 r.

piątek 16:30-20:00, sobota 09:00-17:00

Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji

Szkolenie adresowane jest do psychologów, psychoterapeutów oraz studentów ostatniego roku studiów psychologicznych.

2 grudnia 2023 r.

sobota 09:00-17:00

AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna

Szkolenie adresowane jest do pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli wspomagających oraz osób zainteresowanych tą tematyką. Prowadzone jest w formie warsztatów połączonych ze studium przypadku.

8 - 9 grudnia 2023 r.

piątek 16:30-20:00, sobota 09:00-17:00

Diagnoza i opiniowanie w neuropsychologii klinicznej

Szkolenie adresowane jest do psychologów, psychoterapeutów oraz studentów ostatniego roku studiów psychologicznych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami diagnozy neuropsychologicznej, zasadami prowadzenia badania oraz oceny uzyskanych wyników w testach.

8 - 9 grudnia 2023 r.

piątek 16:30-20:00, sobota 09:00-17:00

MMPI 2 w diagnozie klinicznej

MMPI®-2 to jeden z podstawowych testów, stosowanych w psychologii klinicznej. Pozwala na określenie osobowościowego podłoża problemów, zarówno o charakterze zaburzeń osobowości, jak i poważnych trudności w funkcjonowaniu społecznym.

9 grudnia 2023 r.

sobota 09:00-17:00

Zachowania ryzykowne u dzieci i młodzieży, interwencja kryzysowa

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów zajęciowych oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

15 - 16 grudnia 2023 r.

piątek 16:30-20:00, sobota 09:00-17:00

Terapia behawioralna dzieci ze spektrum autyzmu

Szkolenie adresowane jest dla nauczycieli, terapeutów, nauczycieli wspomagających, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów.