Trudne zachowania dzieci ze spektrum autyzmu

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów zajęciowych oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Celem szkolenia jest poznanie metod pracy z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży z diagnozą ze spektrum autyzmu.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Wprowadzenie – czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 • Sylwetka osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – zarys kliniczny.
 • Zasady terapii behawioralnej.
 • Podstawowe techniki pracy behawioralnej.
 • Wzmacnianie fundamentem uczenia.
 • Podstawowe obszary oddziaływań terapeutycznych
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych – wprowadzenie.
 • Zachowania trudne – czym są?
 • Przyczyny trudnych zachowań.
 • Funkcje trudnych zachowań.
 • Techniki behawioralne w pracy z trudnymi zachowaniami.
 • Jak skutecznie przeciwdziałać trudnym zachowaniom dziecka?
 • Jak pomagać dziecku radzić sobie ze swoimi emocjami?
 • Jak budować programy strategii krótko- i długoterminowych w pracy nad trudnym zachowaniem?
 • Współpraca z rodzicami – rola rodziny i otoczenia w pracy nad trudnym zachowaniem.
 • Współpraca w zespole terapeutów.

Prowadzący szkolenie: Agnieszka Dutka, licencjonowany terapeuta behawioralny, oligofrenopedagog, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny.

Koszt

480
 • Kraków
 • 15 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl