Organizatorzy

Partner

Patroni medialni

Aktywni, Bezpieczni, Samodzielni

Konferencja dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i osób udzielających im wsparcia.

Interdyscyplinarne podejście do zagadnienia niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wyzwań, będzie przedmiotem konferencji, która odbędzie się
2 listopada 2023 r. w Krakowie.

Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania praktycznych możliwości i form wsparcia,
a w konsekwencji przełamywania barier i zwiększania aktywności osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym oraz zawodowym.

W pierwszej części konferencji przedstawiciele Gminy Miejskiej Kraków oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawią podejmowane dotychczas inicjatywy, służące poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami, a także realizowane obecnie programy wsparcia.

Zostanie również poruszony bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa osób z niepełnoprawnościami, zarówno w środowisku lokalnym, jak i w przestrzeni wirtualnej. Funkcjonariusze Krakowskiej oraz Małopolskiej Policji zapoznają uczestników z aktualnymi zagrożeniami, ale także pokażą jak unikać różnego typu zagrożeń.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie poruszą problematykę uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich negatywnego wpływu na życie osób z niepełnosprawnością. Omawiane także będą działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dalszej części konferencji o wyzwaniach i szansach w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami w życiu rodzinnym, zawodowym oraz edukacji będą mówili specjaliści, głos zabiorą również osoby z niepełnosprawnościami.

Wydarzenie będzie stanowić forum wymiany wiedzy, okazję do podzielenia się doświadczeniem osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i osób udzielających im wsparcia. Istotny będzie też aspekt integracji.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane planowaną tematyką konferencji.
Do udziału zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością oraz szczególnymi potrzebami.

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie – w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory w Krakowie przy Rynku Głównym 35, a także online –  za pośrednictwem transmisji na kanale YouTube.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Organizatorami Konferencji są: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Uczelnia Nauk Społecznych, Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI oraz Fundacja ARISEPartnerem konferencji jest Miasto Kraków, a patronat medialny nad konferencją objęło Radio Kraków oraz portal krakow.pl 

Program Konferencji

GodzinaWydarzenie
08:30 – 09:00 Rejestracja Uczestników konferencji
09:00 – 09:10Uroczyste otwarcie konferencji przez Andrzeja Kuliga – Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa
09:10 – 09:30Przywitanie gości przez Mariusza Nawrota – Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz dr. Piotra Domżała – Rektora Uczelni Nauk Społecznych
09:30 – 10:00Działania Gminy Miejskiej Kraków na rzecz osób z niepełnosprawnościami – Bogdan Dąsal, Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Osób z Niepełnosprawnościami Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa
10:00 – 10:30Wsparcie osób z niepełnosprawnościami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Witold Kramarz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krakowie
10:30 – 11:00Zachowaj ostrożność, nie daj się oszukać, zagrożenia w życiu codziennym oraz lokalnym – podinspektor Piotr Raźny,
Zastępca Komendanta Komisariatu III Policji w Krakowie
11:00 – 11:30Bezpieczni w sieci. Jak chronić się przed cyberzagrożeniami? – podinspektor Wojciech Chechelski, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
11:30 – 12:00Przerwa kawowa
12:00 – 12:20Postępowanie w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami
– Mariusz Nawrot, Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
12:20 – 12:40Osoby z niepełnosprawnościami a problematyka używania substancji psychoaktywnych i zachowań nałogowych – Monika Borkowska – Żebrowska,
Kierownik Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
12:40 – 13:00Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób z niepełnosprawnościami – Małgorzata Łyżwińska-Kustra,
Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie
13:00 – 13:20Inkluzja społeczna i edukacyjna – aktualne problemy i wyzwania – dr Agnieszka Szpak, Prorektor Uczelni Nauk Społecznych
13:20 – 13:40Przerwa kawowa
13:40 – 14:00Wsparcie rodziny w okresie pre i post diagnostycznym szansą na optymalny rozwój dziecka – dr Małgorzata Lis
14:00 – 14:20Formy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami – Marcin Moskwa, ekspert, koordynator projektów dla osób z niepełnosprawnościami
14:20 – 14:40Komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami – bariery i oczekiwania – Beata Dąbrowska, psychoterapeuta, superwizor pracy socjalnej
14:40 – 15:00Otwarci na świat – przełamywanie barier przez osoby z niepełnosprawnościami, przykłady dobrych praktyk – Renata Idzik, Dyrektor Centrum Rozwoju
i Psychoedukacji MODI
15:00 – 15:15Zamknięcie konferencji

Fotorelacja z Konferencji