Wsparcie specjalistyczne

Oferujemy pomoc psychologiczną, psychoterapię, wsparcie pedagoga specjalnego, a także pomoc prawną