Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych
dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Projekt realizowany przez Funkcję ARISE we współpracy z Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI na podstawie umowy nr W/I/2260/SZ/603/2022 z dnia 1 września 2022 r. z Gminą Miejską Kraków. Projekt jest realizowany do 30 czerwca 2025 r.