Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością

W dniu 1 września 2022 r Pan Zbigniew Adamski Prezes Fundacji ARISE, podpisał umowę w Urzędzie Miasta Krakowa na realizację zadania publicznego pn. ,,Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością”. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Miejskiej Kraków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 września 2022 r do 31 lipca 2025r roku. Projekt współfinansowany jest ze środków miasta Krakowa. Jest nam niezwykle miło poinformować, że między innymi nasz zespół będzie uczestniczył w realizacji projektu. Dziękujemy Zarządowi Fundacji Panu Prezesowi Zbigniewowi Adamskiemu oraz Panu wicePrezesowi Jackowi Kasperskiemu za zaproszenie do współpracy. 

Wcześniejsze wpisy