Doradca zawodowy

Poradnictwo indywidualne polega na bezpośredniej rozmowie klienta z doradcą zawodowym. Podczas spotkań z doradcą zawodowym rozpoznawane są oczekiwania oraz potencjał zawodowy i osobowościowy klienta, udzielane są informacje o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak również  udzielana jest pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru lub zmiany zawodu, wyboru kierunku kształcenia, rodzaju szkoły, rodzaju szkolenia.

skorzystaj z porady doradcy zawodowego, gdy:

mgr Barbara Lis

Doradca zawodowy, pośrednik pracy, coach. Posiada 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz dorosłych, jak również w prowadzeniu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.  W ostatnich latach Pani Barbara była również  zaangażowana w realizację projektów dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów.