Zachowania ryzykowne u dzieci i młodzieży

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów zajęciowych oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę na temat znanych zachowań ryzykownych oraz poznają nowe zagrożenia pojawiające się wśród młodzieży szkolnej jak również nabędą wiedzę i umiejętności
w zakresie diagnozowania oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Rodzaje zachowań ryzykownych.
 • Przyczyny zachowań ryzykownych.
 • Zachowania ryzykowne w obszarze używania substancji psychoaktywnych.
 • Zachowania ryzykowne w obszarze agresji i autoagresji.
 • Zachowania ryzykowne w obszarze rozwoju seksualnego.
 • Zachowania ryzykowne w obszarze odżywiania.
 • Metody pracy socjoterapeutycznej.
 • Tworzenie programów profilaktyczno-wychowawczych.

Koszt

480
 • Kraków
 • 15 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl