Trening Umiejętności Społecznych

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów zajęciowych oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy chcą zdobyć merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia zajęć treningu umiejętności społecznych dla osób z ASD.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych.
 • Strategie stosowane w Treningu Umiejętności Społecznych.
 • Charakterystyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Omówienie modelowej struktury TUS.
 • Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji.
 • Tworzenie systemów motywacyjnych.
 • Zapoznanie z dostępnymi pomocami do prowadzenia zajęć TUS.
 • Opracowanie własnego scenariusza zajęć TUS.
 • Współpraca z rodzicami/ opiekunami uczestnika TUS.

Koszt

580
 • Kraków
 • 15 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl