Studium interwencji kryzysowej

Opis szkolenia

Adresatami Studium Interwencji Kryzysowej są osoby chcące poszerzyć swoje kompetencje, nabyć praktyczne umiejętności w zakresie wsparcia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Szczególnie zapraszamy psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników instytucji pomocy społecznej, pracowników służb ratowniczych oraz studentów ostatnich lat studiów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, medycyny, socjologii, bezpieczeństwa narodowego.

Celem studium jest nabycie przez słuchaczy interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej kryzysu i metod wsparcia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz umiejętności prowadzenia pierwszej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.
 • Kompetencje Interwenta Kryzysowego.
 • Metody pracy w interwencji kryzowej.
 • Prawne i etyczne aspekty interwencji kryzysowej.
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia kryzysem suicydalnym.
 • Interwencja i przeciwdziałanie przemocy, procedura Niebieskiej Karty.
 • Interwencja kryzysowa wobec choroby – praca z osobą i rodziną.
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji straty, śmierci i żałoby.
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji katastrof, wojen i zagrożeń.
 • Interwencja kryzysowa wobec osoby pokrzywdzonej przestępstwem.
 • Interwencja kryzysowa w szkole i placówce.
 • Stres i wypalenie zawodowe u pracowników interwencji kryzysowej.
 • Analiza studium przypadku.

Koszt

1400 możliwa płatność w 4 ratach
 • Kraków
 • 60 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036 +48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl