MMPI 2 w diagnozie klinicznej

Opis szkolenia

MMPI®-2 to jeden z podstawowych testów, stosowanych w psychologii klinicznej. Pozwala na określenie osobowościowego podłoża problemów, zarówno o charakterze zaburzeń osobowości, jak i poważnych trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Szkolenie adresowane jest do psychologów oraz studentów ostatniego roku studiów psychologicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z testem MMPI®-2 oraz nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej oceny i interpretacji uzyskanych wyników.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości–2 (MMPI–2) podstawowe informację.
 • Procedura prowadzenia badania.
 • Opis i interpretacja skal w MMPI®-2.
 • Skale kontrolne.
 • Skale kliniczne.
 • Skale RC.
 • Skale treściowe.
 • Skale dodatkowe
 • Obliczanie wyników.
 • Analiza wiarygodności profilu – omówienie i ćwiczenia.
 • Interpretacja psychologiczna poszczególnych typów skal na wybranych przykładach.

Koszt

550
 • Kraków
 • 15 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl