Zarządzanie niepubliczną placówką oświatową
- Manager i lider w edukacji

Opis studiów

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie niepubliczną placówką oświatową – Manager i lider w edukacji, jest rozwój kompetencji z zakresu organizacji i kierowania niepublicznymi szkołami oraz placówkami oświatowymi.

Ukończenie studiów umożliwia pełnienie funkcji kierowniczej w jednostce oświatowej, a uzyskane kwalifikacje poszerzą praktyczną wiedzę w obszarze managerskiego sposobu prowadzenia placówki, wzmacniając przy tym cechy przywódcze lidera. Podczas studiów podyplomowych słuchacz będzie mógł otrzymać praktyczne wskazówki wraz z wsparciem mentorskim doświadczonej kadry kierowniczej. Wyróżniającym elementem studiów jest dodatkowy moduł konsultingowy online, w którym specjaliści ze wszystkich dziedzin oświaty niepublicznej będą służyli wsparciem dla absolwentów kierunku.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych z Łodzi.

Koszt

4000
 • Kraków
 • Możliwość wpłaty w dwóch ratach
 • 2 semestry 240 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Rozpoczęcie marzec 2023
Zakres tematyczny:
 • Prawne aspekty funkcjonowania placówki niepublicznej
 • Prawo pracy w oświacie niepublicznej – obowiązujący stan prawny.
 • Przywództwo edukacyjne.
 • Rola Menedżera niepublicznej placówki oświatowej – organizacja czasu pracy placówki.
 • Tworzenie wewnętrznej dokumentacji oraz aktów prawnych w niepublicznej placówce oświatowej.
 • Realizacja podstawy programowej w niepublicznej placówce oświatowej.
 • Nadzór wewnętrzny i zewnętrzny, zarządzanie jakością niepublicznej placówki oświatowej.
 • RODO w niepublicznej placówce oświatowej.
 • Zarządzanie personelem oraz polityka kadrowa.
 • Zarządzanie finansami w niepublicznej placówce oświatowej.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w niepublicznej placówce oświatowej.
 • Zarządzanie zmianą oraz sytuacją kryzysową w niepublicznej placówce oświatowej.
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w niepublicznej placówce oświatowej.
 • Trening interpersonalny menagera.
 • Stres i wypalenie – techniki radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Coaching jako narzędzie w pracy menedżera.
 • Konstruowanie programów profilaktycznych.
 • Nowoczesne technologie w zarządzaniu i organizacji pracy niepublicznych placówek oświatowych.
 • Marketing w niepublicznej placówce oświatowej – strategia rozwoju placówki.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi.
 • Projekty i ich znaczenie we współpracy ze środowiskiem lokalnym; zarządzanie projektami.

Zajęcia prowadzić będą m.in.

Dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ – Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, ekspert w zakresie zarządzania i przywództwa edukacyjnego, kultury organizacyjnej instytucji edukacyjnych, współpracy organizacyjnej w sferze publicznej, rozwoju indywidualnego, organizacyjnego, społecznego i cywilizacyjnego. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Piotr Magiera – nauczyciel, dyrektor, mediator w sprawach pracowniczych. Wspiera rozwój kadry w oparciu o techniki coachingowe, mentoring oraz konsulting.

Artur Ławrowski – nauczyciel, wykładowca akademicki. Wieloletni dyrektor szkół samorządowych i prywatnych.

Marcin Moskwa – manager z 15-letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu, zarządzaniu i controllingu projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w tym dla niepublicznych placówek oświatowych.

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl