Zarządzanie kryzysem

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane do kadry zarządzającej, kierownictwa, specjalistów ds. bezpieczeństwa, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i działania antykryzysowe w Organizacjach i Urzędach.

Szkolenie ma na celu przygotowanie zarówno organizacji, jak i poszczególnych jej pracowników do reagowania na sytuacje kryzysowe. Poruszona tematyka pozwoli zarówno na diagnozę sytuacji pod kątem zapobiegania kryzysom, ale również dostarczy wiedzę i umiejętności, jak zachować się w momencie ich wystąpienia.

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnicy będą mieli również możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Czym jest kryzys w organizacji.
 • Symptomy kryzysu.
 • Fazy kryzysu.
 • Przygotowanie zespołu do pracy w sytuacji kryzysowej.
 • Zewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie.
 • Wewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie.
 • Scenariusze postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Informowanie o kryzysie – prowadzenie konferencji prasowej, redagowanie oświadczeń, komunikatów, sprostowań i innych form komunikacji z otoczeniem (wewnętrznym i zewnętrznym) podczas kryzysu.
 • Warsztat praktyczny – analiza przykładowych sytuacji kryzysowych.

Koszt ustalany indywidualnie

 • Kraków
 • 15 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl