Suicydologia

Opis studiów

Studia podyplomowe z suicydologii  umożliwiają nabycie praktycznej, jak i teoretycznej wiedzy z zakresu profilaktyki i interwencji kryzysowej zachowań samobójczych.

Celem studiów jest przybliżenie problematyki zachowań samobójczych oraz przygotowanie uczestników do kontaktu z osobami z tendencjami samobójczymi.

Koszt

5800
 • Kraków
 • Możliwość wpłaty w dwóch ratach
 • 2 semestry
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Zajęcia: piątki: 16:30-20:00 oraz soboty 09:00-17:00
Zakres tematyczny:
 • Psychologiczne podstawy zachowań samobójczych
 • Choroby psychiczne a zachowania suicydalne
 • Zachowania samobójcze a samouszkodzenia- rozpoznanie.
 • Socjologiczne aspekty samobójstwa
 • Karnoprawne i kryminalistyczne aspekty śmierci samobójczej
 • Ocena zagrożenia samobójstwem
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia
 • Zachowania suicydalne u dzieci i młodzieży
 • Samobójstwa u osób w wieku senioralnym
 • Samobójstwa altruistyczne, rozszerzone, poagresyjne – charakterystyka zjawiska
 • Samobójstwa w służbach mundurowych
 • Samobójstwa i samouszkodzenia u osób osadzonych
 • Postwencja
 • Cybersuicydologia
 • Prewencja zachowań suicydalnych

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników służb mundurowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką.

Absolwent będzie posiadał zarówno wiedzę  teoretyczną jak i praktyczną obejmującą profilaktykę, prewencję oraz postwencję samobójstw.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię.

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl