Psychotraumatologia

Opis studiów

Studia koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności z obszaru diagnostyki, opiniowania oraz oddziaływania psychologicznego i społecznego wobec osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) doświadczających traumy psychologicznej.

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do profesjonalnej pracy z osobami, które przeżywają stres traumatyczny na skutek zdarzeń o różnorodnej etiologii i patogenezie, symptomatologii i konsekwencjach.

Koszt

5800
 • Kraków
 • Możliwość wpłaty w dwóch ratach
 • 2 semestry
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Zajęcia: piątki: 16:30-20:00 oraz soboty 09:00-17:00
Zakres tematyczny:
  • Wprowadzenie do psychotraumatologii
  • Diagnoza i ocena traumy psychicznej
  • Metody pracy z traumą
  • Samobójstwo jako reakcja posttraumatyczna
  • Urazy psychiczne i zjawiska traumatyczne w kontekście uzależnień
  • Metody wczesnej interwencji po zdarzeniu traumatycznym
  • Terapia traumy w modelu pracy nad przebaczeniem
  • Dolegliwości psychosomatyczne w kontekście traumy
  • Seksualność w kontekście psychotraumatologii
  • Przemoc domowa
  • Psychologiczne aspekty chorych onkologicznie
  • Mobbing i stalking

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia skierowane są do osób, które uzyskały tytuł magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych. W szczególności do: magistrów psychologii, lekarzy, terapeutów, pedagogów, funkcjonariuszy publicznych, pracowników socjalnych oraz wszystkim, którzy w swojej pracy codziennej mają lub będą miał kontakt z osobami, które doświadczyły traumy.

Studia Psychotraumatologia umożliwiają Słuchaczom uzyskanie praktycznych umiejętności działania w instytucjach, których zadaniem i celem jest diagnostyka, opiniowanie oraz oddziaływanie psychologiczne i społeczne wobec osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) doświadczających traumy psychologicznej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię.

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl