Psychologia dzieci i młodzieży wspomaganie rozwoju

Opis studiów

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu psychologii dzieci i młodzieży, zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego. Studia poszerzają wiedzę i umiejętności z zakresu prewencji, diagnozy, oraz pomocy
w kryzysie wynikającym zarówno z aktualnie realizowanego etapu rozwojowego, jak i pomocy w kryzysach: sytuacyjnym, psychologicznym i wynikającym z deficytów w różnych obszarach funkcjonowania. 

Koszt

4800
 • Kraków
 • Możliwość wpłaty w dwóch ratach
 • 2 semestry
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Zajęcia: piątki: 16:30-20:00 oraz soboty 09:00-17:00
Zakres tematyczny:
 • Postawy psychologii rozwoju dzieci i młodzieży
 • Diagnostyka problemów rozwojowo- klinicznych dzieci i młodzieży
 • Niepełnosprawność i ryzyko zaburzeń rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Przewlekła choroba somatyczna jako szczególny aspekt rozwojowy w życiu dziecka 
 • Edukacja seksualna dzieci i młodzieży 
 • Współczesne uzależnienia u dzieci i młodzieży  
 • Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży
 • Wsparcie dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie
 • Wsparcie dziecka zagrożonego agresją i przemocą rówieśniczą
 • Interwencja w kryzysie suicydalnym i zachowaniach autoagresywnych
 • Wsparcie interwencyjne w zaburzeniach lękowych, nastroju i depresyjnych
 • Współpraca z rodziną dziecka z problemem klinicznym
 • Konstruowanie programów profilaktycznych
 • Wizyty studyjne /terenowe

Adresaci studiów:

Studia kierowane są  do osób pracujących  z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, opiekunów w ośrodkach wychowawczych/zakładach poprawczych/schroniskach dla dzieci i młodzieży, pracowników ośrodków adopcyjnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, pracowników opieki społecznej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię.

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl