Poradnictwo rodzinne i pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Opis studiów

Studia podyplomowe Poradnictwo rodzinne i pomoc psychologiczno – pedagogiczna umożliwiają nabycie słuchaczom niezbędnych umiejętności do pracy z rodziną, ale także
 z instytucjami ją wpierającymi. Studia umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności pomocy rodzinom będącym w kryzysie, a także  przygotowują do prowadzenia edukacji, konsultacji i udzielania pomocy psychologicznej rodzicom, opiekunom i wychowawcom dzieci i młodzieży.

Koszt

3800
 • Kraków
 • Możliwość wpłaty w dwóch ratach
 • 2 semestry
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Zajęcia: piątki: 16:30-20:00 oraz soboty 09:00-17:00
Zakres tematyczny:
 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Podstawy poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej
 • Doradztwo w problemach edukacyjnych z elementami terapii pedagogicznej
 • Warsztat komunikacji interpersonalnej
 • Metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną
 • Strategie radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie.
 • Konflikty małżeńskie, rozwód.
 • Praca z rodziną w sytuacji adopcji
 • Przemoc i uzależnienia w rodzinie.
 • Pomoc rodzinie w sytuacji starty i  żałoby.
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Formy pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych
 • Mediacje w sytuacji konfliktu rodzinnego

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do : psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, kuratorów społecznych i zawodowych oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności  w zakresie pracy z rodziną.

Absolwenci studiów nabędą umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu z rodziną,  diagnozowania systemowego  problemu  oraz metod pracy z rodziną w trudnych sytuacjach: począwszy od kryzysów małżeńskich, po radzenie sobie z osieroceniem i żałobą w rodzinie. Ponadto absolwenci uzyskają niezbędną wiedzę oraz nabędą umiejętności do pracy w charakterze specjalisty do spraw dziecka i rodziny w instytucjach profilaktyki społecznej, instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, poradniach rodzinnych, placówkach oświatowo-wychowawczych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię.

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl