Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne

Opis studiów

Studia podyplomowe Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.

Celem studiów z zakresu Interwencji kryzysowej i wsparcia psychospołecznego jest wyposażanie Słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne warunkujące możliwość efektywnego reagowania i oferowania profesjonalnego wsparcia tj. skutecznej interwencji w sytuacji kryzysu.

Koszt

3800
 • Kraków
 • Możliwość wpłaty w dwóch ratach
 • 2 semestry
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Zajęcia: piątki: 16:30-20:00 oraz soboty 09:00-17:00
Zakres tematyczny:
 • Strategie i modele interwencji kryzysowej,
 • Diagnoza w interwencji kryzysowej,
 • Zarządzanie kryzysem,
 • Budowanie relacji z klientem,
 • Konstruowanie procedur interwencyjnych
 • Praca z osobami doświadczającymi przemocy
 • Praca z osobą uzależnioną i jej środowiskiem
 • Praca z osobą przeżywającą żałobę
 • Praca z osobą stosującą samouszkodzenia
 • Praca z osobą w kryzysie suicydalnym
 • Praca z osobą pokrzywdzoną przestępstwem
 • Praca z osobą terminalnie chorą i jej środowiskiem
 • Psychoterapia i profilaktyka uzależnień
 • Techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do: nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, specjalistów z innych dziedzin (absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, medycyna, ratownictwo medyczne, etc.), pragnących interwencji w sytuacji kryzysu.

Słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Interwencji kryzysowej zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na prowadzenie interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiologii i symptomatologii.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię.

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl