Diagnoza psychologiczna
w praktyce klinicznej

Opis studiów

Proces diagnozowania jest jedną z najważniejszych czynności wykonywanych przez psychologa. Słuchacze studiów podyplomowych Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej  zapoznają się z metodami diagnozy wykorzystywanymi najczęściej w praktyce klinicznej, zarówno metodami niestandaryzowanymi (wywiad, obserwacja) jak też standaryzowanymi (testy psychologiczne). W trakcie studiów słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi narzędziami diagnostycznymi wykorzystywanymi w praktyce psychologicznej, a także poszerzą wiedzę na temat zdrowia psychicznego i specyfiki funkcjonowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w różnych obszarach.

Koszt

5800
 • Kraków
 • Możliwość wpłaty w dwóch ratach
 • 2 semestry
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Zajęcia: piątki: 16:30-20:00 oraz soboty 09:00-17:00
Zakres tematyczny:
  • Podstawy diagnozy psychologicznej
  • Planowanie i przeprowadzanie diagnozy psychologicznej
  • Raport diagnostyczny
  • Zastosowanie testów inteligencji w diagnozie psychologicznej
  • Diagnostyka neuropsychologiczna
  • Diagnoza zaburzeń osobowości
  • Diagnoza różnicowa zaburzeń psychicznych
  • Diagnozowanie uzależnienia
  • Diagnoza seksuologiczna
  • Diagnoza zaburzeń u dzieci i młodzieży
  • Diagnostyka psychologiczna u osób chorych somatycznie
  • MMPI-2 – zastosowanie psychologicznego testu osobowości
  • Przygotowanie opinii na potrzeby wymiaru sprawiedliwości

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Absolwenci studiów nabędą niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną do prowadzenia diagnozy psychologicznej, Ponadto absolwenci nabędą umiejętności w zakresie planowania
 i realizowania procesu diagnostycznego oraz formułowania pisemnych opinii i orzeczeń będących wynikiem procesu diagnostycznego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię.

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl