Praca z dzieckiem z FAS

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym potrzebami edukacyjnym.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w diagnozowaniu
oraz pracy z dzieckiem z podejrzeniem FAS.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) a FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) -różnice i podobieństwa.
 • Trudności rozwojowe dzieci z FAS, FASD.
 • Diagnostyka dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD.
 • Strategie postępowania z dzieckiem z FAS i FASD.
 • Prowadzenie pracy z dziećmi z FAS, FASD.
 • Terapia i system wsparcia dziecka z FAS, FASD.
 • Analiza studium przypadku
 • Dziecko z FAS w systemie orzecznictwa i edukacji.
 • Współpraca z rodzicami.

Koszt

580
 • Kraków
 • 15 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl