MODI na kolejnym spotkaniu w ramach inicjatywy „Jej Kraków”

W ostatnią niedzielę (10 marca) nasza Pani Dyrektor Renata Idzik oraz Anna Kajniak uczestniczyły w wydarzeniu, które odbyło się w krakowskiej Tauron Arenie.

Nasz zespół uczestniczył w panelu, który poprowadziły Pani Elżbieta Kois-Żurek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa oraz Pani Katarzyna Włodarczyk, Wiceprezes Fundacji „generAAcja”. Był on poświęcony wsparciu osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie było okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń na temat poprawy dostępności, integracji społecznej i efektywnego wsparcia w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Głos zabrali nie tylko specjaliści, ale – co szczególnie ważne – rodzice dzieci z niepełnosprawnościami.
 
„Jej Kraków” to inicjatywa, która zaprasza kobiety z Krakowa do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta i realnego wpływania na jego przyszłość. Więcej informacji: link

Wcześniejsze wpisy