Metody pracy z trudnym klientem

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób na co dzień pracujących z klientem, które chcą nabyć praktyczne umiejętności skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem.

Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych narzędzi i metod skutecznej komunikacji pomocnych w kontaktach z „trudnym” klientem.

Zajęcia mają charakter warsztatowy Uczestnicy będą mieli również możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Jakość obsługi klienta i jej wpływ na wizerunek i postrzeganie firmy.
 • Efektywna komunikacja w trudnych sytuacjach.
 • Charakterystyka typów osobowości Klienta
 • Metody reagowania na poszczególne typy trudnych klientów.
 • Negatywne emocje i stres w pracy z trudnym klientem.
 • Jak przezwyciężyć stres w trakcie i po trudnej sytuacji.
 • Ćwiczenia praktyczne.

 

Koszt ustalany indywidualnie

 • Kraków
 • 15 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl