Kurs terapii ręki I i II stopnia

Opis kursu

Kurs adresowany do nauczycieli, rehabilitantów, logopedów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kurs prowadzony w formie warsztatów połączonych ze studium przypadku. Uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy funkcjonalnej ręki jak również konstruowania planu terapeutycznego.

Ukończenie I i II stopnia uprawnia do prowadzenia diagnozy i terapii ręki dzieci.

Zakres tematyczny szkolenia:

I stopień

 • Sprawność ręki a rozwój psychomotoryczny dziecka.
 • Anatomia i fizjologia ręki.
 • Rozwój chwytu pisarskiego.
 • Funkcja manipulacyjna ręki.
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny.
 • Wpływ percepcji wzrokowej na funkcje ręki.

 

II stopień

 • Badanie diagnostyczne.
 • Tworzenie Programów Terapeutycznych z zakresu Terapii ręki.
 • Propozycje ćwiczeń, zabaw i stymulacji wykorzystywanych w terapii ręki.
 • Prawidłowy przebieg terapii – jakich błędów unikać, gdzie szukać inspiracji.
 • Analiza i ocena programów terapeutycznych autorstwa uczestników

Koszt

680
 • Kraków
 • 30 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl