Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu​

Opis kursu

Realizowany na podstawie zgody Małopolskiego Kuratora Oświaty nr NP-III.5633.17.2022.BI

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kurs jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Ponadto  celem kursu  jest przygotowanie instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy.
  • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”.
  • Metodyka praktycznej nauki zawodu.
  • Umiejętności dydaktyczne.

Koszt

600
  • Kraków
  • 48 godzin
  • Stacjonarnie i zdalnie
  • Certyfikat
  • Materiały szkoleniowe
  • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl