Kurs opiekuna osoby starszej

Opis kursu

Szkolenie adresowane jest do osób chcących podjąć się opieki lub opiekujących się osobami starszymi w ich domach prywatnych, ale także w instytucjach opiekuńczych. Kurs prowadzony jest w formie warsztatowej, dodatkowo uczestnicy realizują 15 godzin zajęć praktycznych w wybranej instytucji np. Dom Pomocy Społecznej.

Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się.
 • Charakterystyka chorób wieku podeszłego.
 • Rola i zadania opiekuna.
 • Zasady prawidłowego żywienia ludzi chorych , starszych.
 • Potrzeby podopiecznego i sposoby ich zaspokajania.
 • Komunikacja z osobą starszą.
 • Opieka i pielęgnacja (osoby chodzące, leżące).
 • Sposoby zapobiegania odleżynom i innym powikłaniom u osób leżących.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Organizacja czasu wolnego osób starszych.
 • Praktyka.

Koszt

550
 • Kraków
 • 45 godzin (30 zajęcia dydaktyczne, 15 godzin praktyk)
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat (możliwość otrzymania certyfikatu w języku angielskim, niemieckim oraz ukraińskim)
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl