Kurs na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Opis kursu

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym kompleksowo przygotowuje do pracy z dziećmi do 3. roku życia. Po jego ukończeniu  Uczestnik otrzymuje uprawnienia do podjęcia pracy w: żłobku, klubie dziecięcym, placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekunki dzieci do 3. roku życia. Na podstawie decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DSR-V.533.25.2022.DP nr 30/2022 z 2 września 2022 r. Centrum Rozwoju i Psychoedukacji  MODI otrzymało zatwierdzenie 280-godzinnego programu szkolenia. Oznacza to, że Absolwenci naszego kursu uzyskują pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych w formie zajęć warsztatowych oraz wykładów oraz 80 godzin praktyk.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki.
 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Kompetencje opiekuna dziecka.
 • Praktyki zawodowe.

Koszt

1250
 • Kraków
 • 200 godzin dydaktycznych
 • 80 godzin praktyk
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl