Kurs asystenta osoby niepełnosprawnej

Opis kursu

Szkolenie adresowane jest do osób chcących podjąć się opieki lub opiekujących się osobami niepełnosprawnymi zarówno w ich domach prywatnych, jak i w instytucjach opiekuńczych

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie sprawowania usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii.
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 • Rola i zadania opiekuna.
 • Potrzeby podopiecznego i sposoby ich zaspokajania.
 • Komunikacja z osobą niepełnosprawną.
 • Opieka, pielęgnacja i rehabilitacja osoby niepełnosprawnej.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Organizacja czasu wolnego osób niepełnosprawnych.
 • Praktyka.

Koszt

550
 • Kraków
 • 45 godzin (30 zajęcia dydaktyczne, 15 godzin praktyk)
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat (możliwość otrzymania certyfikatu w języku angielskim, niemieckim oraz ukraińskim)
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl