Emisja głosu

Opis szkolenia

Szkolenie ma charakter praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy wykonują ćwiczenia nastawione na poprawę higieny pracy z głosem, a także poprawnego oddychania, jak również artykulacji, fonacji i dykcji.

Celem szkolenia emisja głosu jest nauczenie Uczestników poprawnych nawyków, dzięki którym zachowają zdrowy aparat mowy nawet w sytuacjach zwiększonego wysiłku.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Emisja głosu – wprowadzenie.
 • Sposoby oddychania.
 • Ćwiczenia oddechu przeponowego.
 • Jak powstaje głos.
 • Ćwiczenia prawidłowego wydobywania głosu.
 • Ćwiczenia wzmacniające głos.
 • Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny.
 • Wady a błędy wymowy.
 • Higiena głosu – jak dbać o głos, aby mówić długo nie odczuwając zmęczenia.

Koszt

280
 • Kraków
 • 10 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl