Zasady pisania opinii psychologicznych

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest psychologów, którzy chcieliby pogłębić swoją sztukę pisania opinii oraz studentów ostatniego roku studiów psychologicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania opinii psychologicznych w tym tworzenia hipotez diagnostycznych, formułowaniem celów opinii , doborem metod diagnostycznych oraz zakresu prowadzonych badań. Szkolenie obejmuje wiedzę z dziedziny psychologii klinicznej i sądowej, pozwala także na zapoznanie się z podstawową wiedzą wynikającą z regulacji prawnych istotnych dla wydawania opinii.

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o materiał kliniczny i analizę przypadków.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Rodzaje opinii i orzeczeń.
 • Przygotowanie opinii dla Sądu.
 • Elementy opinii psychologicznej.
 • Opis procesu diagnozowania.
 • Opis kontaktu i dane z wywiadu.
 • Opis metod diagnostycznych.
 • Analiza, interpretacja i integrowanie wyników.
 • Najczęstsze błędy w opiniach (przykłady).
 • Regulacje prawne.
 • Analiza przykładowych opinii.

Koszt

550
 • Kraków
 • 15 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl