Zapraszamy do współpracy żłobki oraz kluby dziecięce!

W związku z realizacją przez nasze Centrum Kwalifikacyjnego Kursu Opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, podejmiemy współpracę z placówkami, w których nasi kursanci będą mieli możliwość odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 80 godzin.

Kurs realizowany jest na podstawie decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DSR-V.533.25.2022.DP nr 30/2022 z 2 września 2022 r.  zatwierdzającej 280-godzinny programu szkolenia. Oznacza to, że nasi absolwenci uzyskują pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.

Bliższe informacje na temat Kursu: link

Zainteresowane współpracą żłobki i kluby dziecięce zapraszamy do kontaktu: biuro@centrummodi.pl, (+48) 668 125 036 lub (12) 311 94 93.

Zapraszamy!

Wcześniejsze wpisy