Zapraszamy do projektu dla osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do udziału w projekcie „Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością”.
 
Celem realizowanego zadania jest poprawa funkcjonowania Uczestników przejawiająca się wzrostem poziomu ich samodzielności i aktywności oraz minimalizowaniem barier psychospołecznych.
Realizacja projektu polega na świadczeniu usług w formie bezpośrednich osobistych spotkań trenerów z Uczestnikami, obejmujących m.in.:
  • asystowanie w codziennych czynnościach życiowych i załatwianiu spraw urzędowych
  • wspieranie w uzyskaniu zatrudnienia
  • motywowanie do aktywności w szerszym niż dotychczasowym zakresie,
  • udzielanie wsparcia w rozpoznawaniu i pokonywaniu pojawiających się barier (psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych, architektonicznych i innych),
  • towarzyszenie osobie z orzeczoną niepełnosprawnością w czynnościach wspierających proces leczenia,
  • doradzanie osobie z orzeczoną niepełnosprawnością w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
  • kształtowanie lub wspierania w podtrzymywaniu umiejętności organizacji czasu.

Czas realizacji oraz wymiar godzin realizowanej usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

O naszym projekcie w audycji Radio Kraków pt. „Jesteśmy razem” mówiła jego beneficjentka – pani Dorota, jej mama oraz nasza pani psycholog Renata Idzik: link

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

  • Anna Kajniak 508 094 312; Renata Idzik 668 125 036,
  • fundacja@arise.org.pl lub biuro@centrummodi.pl
  • kontaktując się z pracownikiem socjalnym jednej z Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt realizowany jest przez Fundację ARISE na podstawie umowy nr W/I/2260/SZ/603/2022 z dnia 1 września 2022 roku zawartej z Gminą Miejską Kraków przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. Zadanie publiczne jest finansowe ze środków Miasta Krakowa.

Wcześniejsze wpisy