Zakończyliśmy projekt „Aktywni górą”

W Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI nie tylko szkolimy, ale także diagnozujemy.

W styczniu br. nasza pani psycholog Renata Idzik w ramach projektu „Aktywni Górą” przeprowadziła diagnozę kompetencji społecznych dla 40 uczestników z Krakowa, Kęt, Oświęcimia oraz Proszowic.

Serdecznie dziękujemy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy za udział w badaniu!

Wcześniejsze wpisy