„Zachowaj ostrożność, nie daj się oszukać” – szkolenie w Krakowie

„Zachowaj ostrożność, nie daj się oszukać” to kolejna edycja szkoleń w ramach profilaktyki społecznej dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, które uczestniczą w programie „Indywidualnego Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych”.
 
22 maja 2024 r. w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie odbyło się spotkanie, podczas którego Uczestnicy projektu oraz współpracujący z nimi na co dzień Trenerzy mogli zapoznać się z aktualnymi zagrożeniami, jakie czyhają na osoby z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym i wirtualnym. Dowiedzieli się także, w jaki sposób można tych zagrożeń uniknąć.
 
Serdecznie dziękujemy Panu podinspektorowi Piotrowi Raźnemu, Zastępcy Komendanta Komisariatu III Policji w Krakowie za bardzo wartościowe szkolenie. Znakomita atmosfera spotkania sprzyjała aktywności uczestników, którzy zadając pytania, dzielili się swoimi niejednokrotnie trudnymi doświadczeniami.
 
Wyrazy wdzięczności kierujemy do Pana Mariusza Nawrota, Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie za możliwość goszczenia w Ośrodku i okazję do zapoznania się z działalnością Centrum.
 
Dziękujemy Pani Monice Borkowskiej-Żebrowskiej, Kierownikowi Działu Profilaktyki oraz Panu Piotrowi Machulskiemu, psychologowi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie za przedstawienie uczestnikom informacji m.in. na temat działalności punktu konsultacyjnego, telefonu zaufania. Uczestnicy otrzymali również ulotki informacyjne.
 
Słowa podziękowania kierujemy do naszej Pani psycholog Renaty Idzik za zorganizowanie spotkania, ale także przedstawienie Uczestnikom psychologicznych mechanizmów manipulacji.

Wcześniejsze wpisy