Wspieramy uchodźców z Ukrainy

Nasze Centrum w dniach od 18 maja do 30 czerwca 2022 roku uczestniczyło w realizacji projektu pn.  ,,Organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej i zawodowej ofiarom wojny na Ukrainie” prowadzonego przez Fundację Padre. W ramach projektu nasz zespół: psycholog, pośrednik pracy oraz asystent zrealizowali 60 godzin usług psychologicznych oraz 300 godzin usług pośrednictwa pracy, w tym indywidualnych konsultacji oraz warsztatów poszukiwania pracy dla Uchodźców, przebywających na terenie Krakowa.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do współpracy Zarządowi Fundacji Padre, Panu Markowi Korbickiemu oraz Panu Cezaremu Ładydze.

Wcześniejsze wpisy