„Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu” – szkolenie w Krakowie

Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu były tematem szkolenia, które zorganizowaliśmy w dniach 3-4 czerwca br. w Krakowie.

Naszym celem było zapoznanie uczestników warsztatów z przyczynami i funkcjami trudnych zachowań, jak również zaprezentowanie metod pracy i sposobów radzenia sobie w sytuacjach wystąpienia tego typu zachowań. Podczas szkolenia poruszono również temat roli rodziny i otoczenia w pracy nad trudnymi zachowaniami.

Serdecznie dziękujemy Pani Krystynie Węcław i naszej Pani psycholog Renacie Idzik za przygotowanie oraz przeprowadzenie dwudniowych warsztatów, a Paniom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Krakowa oraz Ziemięcic za aktywny udział w szkoleniu.

Wcześniejsze wpisy