Szkolenie w Szczawnicy dla Grona pedagogicznego z Zespołu Placówek Oświatowych w Radziszowie

17 maja br. w Hotelu Smile w Szczawnicy, Radosław Świergosz i Anna Ryszka z Instytutu Nauki Lektikon poprowadzili warsztaty pt. „Komunikacja i współpraca w zespole w oparciu o teorię osobowości”. W drugiej części szkolenia Małgorzata Cużytek omówiła temat „Co jest w normie rozwojowej, a co jest patologią wśród uczniów”.
 
Wyjazdowe szkolenie zostało zorganizowane dla Grona pedagogicznego z Zespołu Placówek Oświatowych w Radziszowie.
 
Serdecznie dziękujemy Prowadzącym za bardzo wartościowe i praktyczne warsztaty, Uczestnikom za aktywny udział, a Zespołowi Hotelu za znakomitą obsługę oraz życzliwą i gościnną atmosferę.

Wcześniejsze wpisy