Mobbing, molestowanie rozpoznawanie i przeciwdziałanie

Opis szkolenia

Celem  jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy (aspekty psychologiczne, społeczne, prawne) na temat niepożądanych zachowań w środowisku pracy, charakterystyki zachowań mobbingowych, oraz skutków mobbingu i dyskryminacji w zakresie funkcjonowania osoby poddanej mobbingowi. Uczestnicy poznają także charakterystykę mobbera i jego metod działania. Będą potrafili rozpoznać sytuacje o charakterze mobbingu czy dyskryminacji i im przeciwdziałać. 

Zakres tematyczny

 • Zjawisko mobbingu – określenie kluczowych elementów
 • Istota dyskryminacji i jej mechanizmy psychologiczne
 • Różnicowanie mobbingu i dyskryminacji
 • Definicja molestowania
 • Czym jest, a czym nie jest molestowanie seksualne?
 • Skutki mobbingu dla ofiar
 • Przepisy kodeksu pracy dotyczące mobbingu
 • Przykładowe wyroki w sprawach o mobbing,
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskrymimacji
 • Studium przypadku

Koszt

320
 • Kraków
 • 10 godzin warsztatów
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl