Dysforia i niezgodność płciowa u dzieci i młodzieży

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi
z pojęciem tożsamości płciowej oraz dysforii i niezgodności płciowej u dzieci i młodzieży. Uczestnicy podczas warsztatów poznają standardy postępowania wobec osób doświadczających dysforii płciowej, niezgodności płciowej, a także nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania wsparcia i pomocy młodzieży z dysforią i niezgodnością płciową.

Zakres tematyczny:

 • Rozwój seksualny dzieci i młodzieży
 • Kształtowanie się identyfikacji płciowej
 • Czynniki ryzyka rozwoju seksualnego
 • Czym jest dysforia płciowa
 • Rozpoznawanie zaburzeń identyfikacji płci
 • Stany depresyjne, myśli samobójcze, autoagresja u nastolatków z dysforią płciową.
 • Rodzaje pomocy oferowanej młodzieży z dysforią i niezgodnością płciową;
 • Studium przypadku

Koszt

320
 • Kraków
 • 10 godzin warsztatów
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl