Depresja i zachowania suicydalne u nastolatków

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie poziomu wiedzy w obszarze zagadnień związanych  z depresją i zachowania suicydalnymi wśród adolescentów, w tym nabycie umiejętności w zakresie oceny zagrożenia suicydalnego, podejmowania pierwszej interwencji wobec nastolatka w kryzysie suicydalnym o różnym nasileniu, jak również współpracy z rodzicami/opiekunami nastolatka. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń.
 • Psychospołeczne i kliniczne czynniki ryzyka zachowań samobójczych
 • Zasady prowadzenia interwencji kryzysowej i terapii młodzieży.
 • Zaburzenia depresyjne u adolescentów.
 • Zachowania suicydalne u adolescentów
 • Interwencja kryzysowa wobec młodzieży w krysysie suicydalnym.
 • Praca po kryzysie suicydalnym.
 • Współpraca z rodzicami/opiekunami nastolatka w kryzysie suicydalnym. 
 • Studium przypadku

Koszt

320
 • Kraków
 • 10 godzin warsztatów
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl