Rady pedagogiczne

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją szkoleń dla grona pedagogicznego:

Opieka i wychowanie

 • Interwencja kryzysowa w szkole.
 • Kształtowanie prozdrowotnych postaw ucznia.
 • Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia.
 • Neurodydaktyka w pracy nauczyciela.
 • Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni.
 • Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem traumy wojennej.
 • Różnorodność kulturowa w szkole i klasie.
 • Trudny rodzic– jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?
 • Uczeń generacji Z. Jak z nim pracować.
 • Wychowanie patriotyczne – kształcenie postawy młodego człowieka. 
 • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży co nauczyciel powinien wiedzieć.
 • Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w sytuacji trudnej, kryzysowej.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami

 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Seksualność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Praca z uczniem z nadpobudliwością ruchową w klasie.
 • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • Praca z uczniem z zespołem FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).
 • Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej.
 • Stosowana Analiza Zachowań w pracy z Uczniem z ASD.
 • Uczeń z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Rozwój osobisty nauczyciela

 • Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela.
 • Motywacja w pracy nauczyciela.
 • Nauczyciel w roli mentora.
 • Praca zespołowa nauczycieli z elementami coachingu.
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 •  

Szukasz innego szkolenia?


Jeśli wśród zaproponowanej tematyki nie znajdą Państwo szkolenia odpowiadającego swoim potrzebom, zapraszamy do kontaktu. Dzięki współpracy z różnymi specjalistami, trenerami i metodykami jesteśmy w stanie przygotować szkolenie o tematyce określonej przez szkołę i odpowiadające indywidualnym oczekiwaniom.
SZKOLENIA DLA GRONA PEDAGOGICZNEGO

W pakiecie

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Zanim przystąpimy do realizacji szkolenia przeprowadzamy krótką konsultację określając potrzeby i oczekiwania zamawiającego.

Chcę skorzystać z oferty

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej przyjmujemy telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl