Gotowi na lepszy Świat

W ramach realizacji projektu ,, Gotowi na lepszy świat’’ ( projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 -2020 ) nasze Centrum przeprowadziło na przełomie czerwca i lipca 2022r Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych. Dziękujemy Uczestnikom projektu za zaangażowanie oraz owocną współpracę życząc siły i wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań.

Wcześniejsze wpisy