MODI na konferencji pn. „Rodzina – wsparcie, profilaktyka zachowań ryzykownych”.

 28 października br. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa nasz zespół w składzie: Pani Dyrektor Renata Idzik, Pani Anna Kajniak, Pan Jacek Kacperski oraz Pan Krzysztof Malec uczestniczyli w konferencji pn. „Rodzina – wsparcie, profilaktyka zachowań ryzykownych”.

W trakcie tego wydarzenia przedstawiono formy specjalistycznej pomocy, jaka jest oferowana w przypadku osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, a także metodykę postępowania z osobą pod wpływem takich substancji. Poruszono też problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także zagrożeń, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w Internecie. Omówiono również nowe uprawnienia przysługujące funkcjonariuszom Policji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także procedury obowiązujące Policję przy zatrzymaniu osób nieletnich i umieszczeniu ich w Policyjnej Izbie Dziecka.
 
Organizatorem Konferencji było Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Wcześniejsze wpisy