MODI na konferencji naukowej pt. „Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży”.

 23 czerwca br. w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży”.
 
Wśród prelegentów była nasza pani psycholog Renata Idzik, która przedstawiła problemy diagnozy i terapii z perspektywy rodzica wobec niepełnosprawności dziecka.
 
Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Mariusza Nawrota, Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz prof. dr hab. Juliusza Piwowarskiego, Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON.

Wcześniejsze wpisy