Mobbing, molestowanie i zjawiska podobne – rozpoznawanie i przeciwdziałanie

W ramach projektu ,,Czas na nowe kompetencje” realizowanego dla studentów Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie Psycholog Renata Idzik poprowadziła zajęcia dla studentów ,,Mobbing, molestowanie i zjawiska podobne – rozpoznawanie i przeciwdziałanie”. Dziękujemy za zaufanie i zaproszenie do udziału w projekcie.

Wcześniejsze wpisy