Mediator

Mediator to osoba postronna, która za zgodą stron towarzyszy w rozwiązywaniu konfliktu. Spotkanie mediatora ze stronami konfliktu pozwala wszystkim uczestnikom na uzgodnienie, zdefiniowanie kwestii spornych, określenie potrzeb i interesów poszczególnych osób, a także na zmniejszenie barier komunikacyjnych.

W centrum MODI oferujemy możliwość skorzystania z mediacji rodzinnych oraz rówieśniczych.

Do mediatora można zgłosić się na każdym etapie konfliktu, w szczególności wówczas, gdy strony doszły do wniosku, że nie są w stanie ze sobą rozmawiać albo mimo prowadzonych rozmów, nie są w stanie samodzielnie znaleźć rozwiązania swego konfliktu.

mgr Renata Idzik

psycholog o specjalności klinicznej, oligofrenopedagog, mediator w trakcie uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu psychotraumatologa