Interwencja w przypadkach przemocy seksualnej wobec dzieci

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia przemocy seksualnej wobec dziecka, a także  nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach, zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z dzieckiem na temat podejmowanej interwencji. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnicy będą mieli również możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Formy przemocy seksualnej.
  Przyczyny wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży.
 • Skutki doznawania przemocy seksualnej przez dzieci i młodzież.
 • Prawne aspekty interwencji w sprawach wykorzystywania seksualnego dzieci.
 • Psychologiczne aspekty interwencji w sprawach wykorzystywania seksualnego dzieci.
 • Etapy interwencji interdyscyplinarnej w sprawach dotyczących dziecka wykorzystywanego seksualnie.
 • Rozmowa z rodzicem/ opiekunem dziecka wykorzystywanego seksualnie.
 • Rozmowa z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.
 • Podejmowanie interwencji – ćwiczenia warsztatowe.

Koszt

550
 • Kraków
 • 15 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl