„Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością” – o naszym projekcie w Radiu Kraków

7 grudnia br. nasza pani psycholog Renata Idzik na zaproszenie Radia Kraków brała udział w audycji pt. „Jesteśmy razem” prowadzonej przez panią redaktor Katarzynę Pelc.

W rozmowie uczestniczyła pani Dorota – beneficjentka projektu „Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością” oraz jej mama – Pani Anna.
 
W trakcie spotkania rozmawiano o wsparciu, jakie mogą uzyskać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością uczestniczące w projekcie, a także o wyzwaniach i szansach, jakie stoją przed tymi osobami.
 
„Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością” realizowany jest przez Fundację ARISE na podstawie umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków, a MODI Centrum Rozwoju i Psychoedukacji jest partnerem w tym projekcie.

Realizacja tego przedsięwzięcia polega na świadczeniu usług w formie bezpośrednich osobistych spotkań Trenera z Uczestnikami, obejmujących w szczególności:
 
 • uczenie i rozwijanie u osoby z niepełnosprawnością umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 • asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,
 • podtrzymywanie uczestniczenia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w życiu społecznym,
 • asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych,
 • wspieranie w uzyskaniu zatrudnienia,
 • motywowanie do aktywności w szerszym niż dotychczasowym zakresie,
 • kształtowanie lub wspieranie w podtrzymywaniu umiejętności organizacji czasu,
 • udzielanie wsparcia w rozpoznawaniu i pokonywaniu pojawiających się barier (psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych, architektonicznych i innych),
 • towarzyszenie w czynnościach wspierających proces leczenia.

Nabór do projektu trwa. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu:

 • z naszym Centrum pod numerem telefonu: 668 125 036 lub
 • z Fundacją ARISE pod numerem telefonu 508 094 31.

Wcześniejsze wpisy