Spotkanie Partnerów

W poniedziałek, 12 września br. w naszym Centrum odbyło się spotkanie Partnerów uczestniczących w realizacji projektu pn. „Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością”.  Przedsięwzięcie jest realizowane przez Fundację ARISE na podstawie umowy nr W/I/2260/SZ/603/2022 z dnia 1 września 2022, zawartej z Gminą Miejską Kraków. W projekcie bierze udział także nasze Centrum oraz Krakowska Platforma Doradczo-Szkoleniowa. Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością, znajdujących się w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W spotkaniu uczestniczyli:
  • Jacek Kacperski – Wiceprezes Fundacji ARISE,
  • Łukasz Olszak – Dyrektor Krakowskiej Platformy Doradczo -Szkoleniowej,
  • Ania Kajniak – Zastępca Koordynatora projektu,
  • Renata Idzik – psycholog, Dyrektor Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI.

Wcześniejsze wpisy