Centrum Modi

Centrum Modi

Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI powstało na bazie osobistych i wieloletnich doświadczeń szkoleniowych profesjonalistów z obszaru psychologii, pedagogiki specjalnej oraz pracy indywidualnej z pacjentem. Naszym celem było stworzenie miejsca, w którym specjaliści wielu dziedzin, poprzez szkolenia i warsztaty oraz poradnictwo indywidualne, będą mogli zapewniać kompleksową pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmagającym się z wielopoziomowymi problemami, wymagającymi wsparcia i uwagi. Zatrudnieni tu humaniści, wzbogacając na bieżąco kompetencje zawodowe o najnowsze metody i narzędzia diagnostyczne, będą obejmować życzliwą troską dzieci, młodzież oraz osoby starsze, niosąc pociechę i rozwiązując w optymalny sposób problemy naszych pacjentów.