Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do psychologów, terapeutów, pedagogów specjalnych oraz studentów ostatniego roku studiów psychologicznych oraz pedagogiki specjalnej.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wczesnego rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ponadto, uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w różnicowaniu autyzmu od innych zaburzeń współwystępujących i pokrewnych, jak również zostaną zapoznani z narzędziami diagnostycznymi.

Zajęcia mają charakter warsztatowy Uczestnicy będą mieli również możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne wg DSMV i ICD 11
 • Autyzm a zaburzenia współwystępujące i pokrewne – diagnoza różnicowa.
 • Proces diagnozowania – wywiad diagnostyczny z rodzicami/opiekunami dziecka, badania medyczne, obserwacja zachowań dziecka.
 • Prezentacja wybranych narzędzi wykorzystywanych w diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu m.in. Arkusze obserwacyjne: CHAT i M-CHAT , Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego – CARS, Profil Psychoedukacyjny – PEP-R , Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu – ADOS-2.
 • Metody badania diagnostycznego autyzmu dostosowane do poszczególnych grup wiekowych.
 • Analiza studium przypadku.

Koszt

550
 • Kraków
 • 15 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl