Diagnoza psychologiczna dziecka wykorzystanego seksualnie

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do psychologów, psychoterapeutów oraz studentów ostatniego roku studiów psychologicznych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie diagnozy dziecka wykorzystywanego seksualnie. Zajęcia mają charakter warsztatowy Uczestnicy będą mieli również możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Typy, formy i rodzaje przemocy seksualnej.
 • Objawy wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży.
 • Etapy diagnozy psychologicznej dziecka wykorzystywanego seksualnie.
 • Wywiad diagnostyczny z rodzicem dziecka wykorzystywanego seksualnie.
 • Metody diagnozy dziecka wykorzystywanego seksualnie.
 • Formułowanie opinii na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badań.
 • Analiza studium przypadków.

Koszt

650
 • Kraków
 • 15 godzin
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

Biorę udział

+48 668 125 036
+48 12 311 94 93

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl